Text

Mariaberget Östra 1969 / Ivar Ahlgren...

Området Mariaberget Östra var vid slutet av 1960-talet ganska nedgånget. Den här utredningen från den tiden gav förslag på hur området skulle tas om hand så att dess "kulturhistoriska stadsbildmässiga särprägel" bevarades.