Foto

Philipsenska skolan vid östra sidan av Adolf Fredriks torg