Foto

Björngårdsgatan n:r 10, folkskollärarinneseminariet