Text

Stockholms ungkarlar och Stockholms gifta män. Satir.

Denna skrift är en satir över ungkarlar och gifta män i Stockholm, ur mannens perspektiv.
I och med att det är en satir är bland annat kvinnosynen överdrivet nedlåtande. Exempelvis beskriver man kvinnan som en vardagsgäst som är omöjlig att slippa, och att om frun dör först skulle mannen bli fri och skulle troligtvis inte gifta om sig, då friheten är bättre.

Skriften är uppdelad i två avsnitt, utformade som dikter, den första om ungkarlslivet och den andra om livet som gift man. Båda avsnitten börjar med en hälsning till en kvinna, från dem som säger sig ha skrivit texterna, där de ber om ursäkt om de har skrivit något som uppfattas som upprörande. 29 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

En Qvinnas tankar om Qvinnans ställning. Till Sveriges ädle Herrar och Män. Af en qvinna.

En Qvinnas tankar om Qvinnans ställning. Till Sveriges ädle Herrar och Män. Af en qvinna.

Fruntimmerna, sådana de varit, äro och skola blifva: eller Qvinnokönets Böjelser, Vanor, Seder och Passioner; för Giftaslystna och Giftasfiender, för Ynglingar, Männer och Gubbar; med Anmärkningar, Exempel och Tillämpningar försedd af en erfaren Fruntimmerskännare.

Fruntimmerna, sådana de varit, äro och skola blifva: eller Qvinnokönets Böjelser, Vanor, Seder och Passioner; för Giftaslystna och Giftasfiender, för Ynglingar, Männer och Gubbar; med Anmärkningar, Exempel och Tillämpningar försedd af en erfaren Fruntimmerskännare.

Presternas diskussion om utvidgandet af qvinnans rättigheter. Satir i Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir, nr 7, den 18 februari 1866

Presternas diskussion om utvidgandet af qvinnans rättigheter. Satir i Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir, nr 7, den 18 februari 1866