Foto
Fotograf: Fredriksson, Göran H. (f. 1947). Stockholms stadsmuseum

Kanslihusannexet, gårdsfasader

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad