Foto

Tunnelbygget i kv. Hägern Större. Klarabergsgatan västerut