Fasader längs Västerlånggatan med butiker i bottenvåningen.
Foto
Fotograf: Larssons Ateljé. Stockholms stadsmuseum

Västerlånggatan norrut från nr 70

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad