Text
Författare: Stockholms Rådhusrätt. Stockholms stadsarkiv

Protokoll i brottmål 1910, femte avdelningen, del 1, bilaga 92.

Bilaga 92 är försvararens avslutande försök att få domstolen att inte döma Ander till döden.

Uppdaterad