Text
Författare: Stockholms Rådhusrätt. Stockholms stadsarkiv

Protokoll i brottmål 1910, femte avdelningen, del 1, bilaga 91.

Bilaga 91 är åklagarens slutplädering där han går igenom fallet, granskar bevisningen och yrkar på lagens strängaste straff: avrättning.

Uppdaterad