Text
Författare: Stockholms Rådhusrätt. Stockholms stadsarkiv

Protokoll i brottmål 1910, femte avdelningen, del 1, bilaga 81

Bilaga 81 visar att Ander varit våldsam mot sin hustru.

Uppdaterad