Text

Protokoll i brottmål 1910, femte avdelningen, del 1, bilaga 2

Bilaga 2 är en redogörelse för Johan Alfred Andersson Anders liv intill 1910.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Dalman, Sveriges siste skarprättare / Jan G Ljungström

Dalman, Sveriges siste skarprättare / Jan G Ljungström

Johan Alfred Andersson Ander som spårvägskonduktör

Johan Alfred Andersson Ander som spårvägskonduktör

Liv för liv : roman / Joakim Forsberg

Liv för liv : roman / Joakim Forsberg

Premiär- och avskedsföreställning / Jan-Öjvind Swahn

Premiär- och avskedsföreställning / Jan-Öjvind Swahn

Sveriges siste skarprättare A. G. Dalman : föregångare och förrättningar / G. A. Dalman och G. O. Gunne

Sveriges siste skarprättare A. G. Dalman : föregångare och förrättningar / G. A. Dalman och G. O. Gunne