Foto

Spräng- och schaktningsarbete genom Danviksklippan för Danvikskanalen i Hammarbyleden. I bakgrunden Danviksbro