Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet. Stockholms stadsmuseum

Spräng- och schaktningsarbete genom Danviksklippan för Danvikskanalen i Hammarbyleden. I bakgrunden Danviksbro

Uppdaterad