Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet. Stadsmuseet i Stockholm

Spräng- och schaktningsarbete genom Danviksklippan för Danvikskanalen i Hammarbyleden. I bakgrunden Danviksbro

Uppdaterad