Text
Författare: Stockholms Rådhusrätt. Stockholms stadsarkiv

Protokoll i brottmål 1910, femte avdelningen, del 1, bilaga 52

Bilaga 52 innehåller vittnesmål från en städerska som befann sig på växlingskontoret och som sett och känt igen Ander som den person som kom in strax före öppningsdags och sedan gick ut igen.

Uppdaterad