Omslag I Sankt Erikskvarteren
Litteraturtips
Författare: Wolodarski, Aleksander (f.1944), Andersson, Anna-Paula. Stockholms stadsbibliotek

I Sankt Erikskvarteren : fasader, grönska och stadsrum / Anna-Paula Andersson & Aleksander Wolodarski

En bok om det nya bostadsområde som byggdes på Sankt Eriks gamla sjukhustomt under 1990-talet. Ur inledningen: "Våren 1994 gick startskottet för bostadsområdet Sankt Erik på Kungsholmen. Inför en nyfiken publik lyftes det gamla sjukhuskapellet sakta upp från sin grund och rullades iväg för att inta en ny plats i sjukhusparkens mitt. Dagen därpå var schaktmaskinerna redan i gång för gatuarbetet, och en ny bebyggelse växte snart fram där tidigare vårdpaviljonger legat."

Boken innehåller många foton. 122 sidor.

Innehåll
Inledning
Projektets förutsättningar
Historik
Utformning av området – stadsplaneprinciper
   parklandskapet
   vyn mot Vasastaden
   historiska byggnader
   kvarteret
   gaturummet
Kvalitetsprogram för den yttre miljön
   fasader
   fönster
   entreportar
   balkonger
   fasadmaterial
   taklandskap
   färgsättning
   gården
   markbehandling
Arkitektarbetet
Vem byggde husen
   Tegelbränneriet 1 och Tegelugnen 1
   Tegelbruket 7
   Brädstapeln 14
   Tegelladan 1
   Grubbens 5
   Tegelpråmen 1
   Tegelpråmen 2
   Grubbens 1
   Grubbens 2
   Grubbens 3
   Grubbens 4 och 6
Medverkande i projektet
Summary
Bild- och källförteckning

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad