Text
Författare: Fredriksson, Göran, Lindhagen, Suzanne (f. 1947). Stadsmuseet i Stockholm

S:t Eriks kapell / [text: Suzanne Lindhagen ; foto Göran Fredriksson]

"S:t Eriks kapell uppfördes ursprungligen som bisättnings- och gravkapell för Stockholms stads allmänna försörjningsinrättning 1911–13 och invigdes 1913. Arkitekt var A P Selling, som inte har ritat någon ytterligare byggnad för kyrkligt ändamål. /.../ Stora förändringar av kyrkorummet har ägt rum på 1930- respektive 70-talet och 1994 flyttades kapellet till sin nuvarande plats."

S:t Eriks kapell är en av 43 kyrkor i Stockholms stad, som är särskilt skyddade enligt Kulturminneslagen. Stockholms stift har i samarbete med Stockholms stadsmuseum beskrivit de 43 kyrkorna. Beskrivningarna finns tillgängliga på Stockholms stifts webbplats – se länkarna.

Beskrivningarna ingår också i en CD-romskiva med titeln: Låt kyrkorna berätta : kulturhistoriskt skyddade kyrkor i Stockholms stift, som gavs ut 2008.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad