Text
Författare: Stockholms Rådhusrätt. Stockholms stadsarkiv

Protokoll i brottmål 1910, femte avdelningen, del 1, bilaga 7

Bilaga 7 är en genomgång av vad som stulits. Den som vittnar är ägarinnan till växlingskontoret, änkefru Gerell.

Uppdaterad