Foto

Lilla Fiskartorpet nedanför västra sluttningen av Fiskartorpsbacken invid Laduvikens östra ände