Text
Författare: Stockholms Rådhusrätt. Stockholms stadsarkiv

Protokoll i brottmål 1910, femte avdelningen, del 1, bilaga 57

Bilaga 57 innehåller uppgifter från Ander om att han hade alibi vid tiden för rånet.

Uppdaterad