Text
Författare: Stockholms Rådhusrätt. Stockholms stadsarkiv

Protokoll i brottmål 1910, femte avdelningen, del 1, bilaga 37

Bilaga 37 är ett vittne som berättar att Ander köpt ett besman av honom och att det var samma besman som polisen hittat.

Uppdaterad