Text
Författare: Stockholms Rådhusrätt. Stockholms stadsarkiv

Protokoll i brottmål 1910, femte avdelningen, del 1, bilaga 9

Bilaga 9 berättar om Hotel Temperance, vad polisen fann där samt vittnesuppgifter från hotellpersonalen.

Uppdaterad