Text
Författare: Stockholms Rådhusrätt. Stockholms stadsarkiv

Protokoll i brottmål 1910, femte avdelningen, del 1, bilaga 27

Bilaga 27 handlar om fyndet av ett besman (en handvåg) som tillhört Ander och som kunde vara mordvapnet.

Uppdaterad