Text
Författare: Stockholms Rådhusrätt. Stockholms stadsarkiv

Protokoll i brottmål 1910, femte avdelningen, del 1, bilaga 25

Bilaga 25 är ett vittnesmål från hisskonduktören på hotellet, David Julius Johansson.

Uppdaterad