Text
Författare: Lindvall, Carl August (1829-1918). Stockholms stadsmuseum

Den nya Djurgårdsbron af en gammal praktikus

Det här är en skrift om Djurgårdsbron som hade rustats upp för att klara av tyngre trafik som spårvagnar. Sjöfartstrafiken tog man också hänsyn till – den nya bron lät något större båtar passera under bron.

Bron skulle fortsätta rustas upp och man hämtade då inspiration från andra broar ute i Europa, exempelvis i Florens och London. 8 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad