Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stadsmuseet i Stockholm

Djurgårdsbron

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt på Djurgårdsbron)

Djurgårdsbron byggdes 1897 (på Bergsunds mekaniska verkstad) som entré till den stora Konst- och industriutställningen detta år. Arkitekt var Erik Josephson och konstruktör Carl Fraenell. De fyra nordiska gudagestalterna utformades av skulptören Rolf Adlersparre. Mot Strandvägen står Heimdall (gudarnas väktare vid bron Bifrost – regnbågen – som förbinder jorden med himlen) och Frigga. Mot Djurgården vänder sig Tor och Freja.

The bridge was designed by Erik Josephson as an entrance to the grand exhibition of art and industry of 1897. Four Nordic gods protect the bridge: Heimdall – who guards the bridge connecting heaven and earth in Norse mythology, Frigg, Thor and Freyja.

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad