Foto

Landbyska (bryggeri-)verket. Hörnet av Norrlandsgatan och Bryggerigränden (till höger)