Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Slaskrör från 1600-talet

De första avloppsrören i Stockholm ledde slaskvattnet genom husens ytterväggar, rakt ut i gränden. För att det inte skulle ligga gamla rester och ruttna och lukta illa i slaskrören skulle husägaren rensa sitt rör dagligen. När skräpet och slasken hamnat i gränden sköljdes det vidare med regnvattnet till kajer och stränder och hamnade slutligen i Mälaren eller i Saltsjön. Det första riktiga avloppssystemet började grävas ner under Stockholm på 1860-talet.

Foto: Anna Seidevall-Byström 2006, SSM.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad