Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Strandvägen västerut från Narvavägen

Uppdaterad