Foto
Fotograf: Curman, Carl (1833-1913). Stockholms stadsmuseum

Skeppsbrokajen och fartyget ""Westerbotten"" under kejsar Vilhelm II:s besök. I bakgrunden Skeppsholmen

Uppdaterad