Foto

Skeppsbrokajen och fartyget ""Westerbotten"" under kejsar Vilhelm II:s besök. I bakgrunden Skeppsholmen