Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Strömgatan österut från Drottninggatan

Närmast till vänster det Bondeska palatset som revs 1899. På andra sidan Drottninggatans mynning ligger det Adelswärdska palatset, därefter Sagerska huset och Arvfurstens palats. I fonden den nya Operan under uppförande.

Uppdaterad