Foto

Östgötagatan n:r 42 mot norr från Gotlandsgatan