Foto

Skeppsbron, Hertigparet av Skåne ankommer till Stockholm