Text
Författare: Försökeriarus (pseudonym). Stockholms stadsmuseum

Stockholm för 25 öre: (eftertryck förbjudes naturligtvis)

I den här skriften bjuds man in till en vandring till centrala Stockholms mest populära platser, både idag och på 1880-talet. Platserna är: Slottet, Kungsträdgården, Berzelii park, Esplanaden (Karlavägen), Djurgården och Ladugårdsgärde. Det mesta känner en nutida läsare igen sig: på Djurgården "tivoli lockar" och i Kungsträdgården "vandra skaror och glädtigt språka". Men på Ladugårdsgärde, ungefär nuvarande Gärdet, håller militären sina övningar på 1880-talet. Esplanaden, Karlavägen, är ett nytt, trädkantat promenadstråk där man kan promenera "à la Paris". Skriven på vers. 12 sidor.

Uppdaterad