Foto

Sven Vintappares Gränd västerut från Västerlånggatan, mot Stora Nygatan