Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Bot- och beredelse-psalm för f.d. artilleristen wid Kongl. Swea Artilleri-Regemente Anders Jacob Sundmark wid dess afrättning lördagen d. 16 november 1833; jemte en korrt af honom sjelf meddelad underrättelse om sitt brott och öfriga lefnadsöden.

Artilleristen Anders Jacob Sundmark avrättades den 16:e november 1833 för mordet på en för honom okänd 9årig pojke. Sundmark hade lagt sig att sova i en lada som tillhörde pojkens familj då pojken hade väckt honom och och uppmanat honom att lämna familjens gård. Då blev Sundmark mycket förgrymmad och det hela slutade med att han hade ihjäl pojken genom att upprepade gånger slå en sten mot hans huvud tills han dog. Skriften redogör för brottet och och avslutas med Anders Jacob Sundmarks dödspsalm. Frakturstil. 8 sidor.

Uppdaterad