Foto

Högre latinläroverket på Norrmalm, Drottninggatan 71