Foto

Stora Nygatan 2 B: Stenportal mot gården. Det s.k. Ryningska palatset,