Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Brunkebergstunnelns västra mynning och Tunnelgatan

Uppdaterad