Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Brunkebergstunnelns västra mynning och Tunnelgatan

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad