Foto

Brunkebergstunnelns västra mynning och Tunnelgatan