Omslag Oxen mindre
Litteraturtips
Författare: Rosell, Carl Magnus (1938-2015). Stockholms stadsbibliotek

Oxen mindre : ett stockholmskvarters historia / Carl-Magnus Rosell

En liten bok, utgiven av Skandia, som beskriver ett Norrmalmskvarters historia från 1600-talet till 1970-talet.

Oxen mindre, som omgärdas av Döbelnsgatan, Tunnelgatan, Luntmakargatan och Kammakargatan, bebyggdes på 1640-talet, en tid då gatunätet i stadsdelarna utanför Gamla stan drogs om och moderniserades. Tomterna närmare Gamla stan var dyra, medan ett så avlägset kvarter som Oxen mindre var billigare att bo i. I en mantalslängd från 1676 står att husägarna och hyresgästerna i kvarteret hade yrken som åkare, rustkammardräng, järnbärare, dödgrävare, tegeldräng och kock.

Under 1700- och 1800-talen präglades området av bryggeriverksamhet och i ett par kapitel beskrivs byggnaderna och deras ägare genom tiderna och även hur öltillverkningen gick till. Bland annat berättas om Carl Axel Grönwall och Grönwalls bryggeri, en verksamhet som ändrade form flera gånger genom åren och till slut bara fanns kvar i namnet ”Grönwalls svagdricka” (se länken).

Vidare beskrivs hur Skandia köpte fastigheter i kvarteret på 1940-talet och hur de på 1970-talet uppförde ett trettonvåningshus på platsen.

Allra sist finns ett kapitel om Brunkebergstunneln och dess skapare Knut Lindmark, som också stod bakom Katarinahissen. 39 sidor. Illustrerad med foton, kartor, ritningar och teckningar.

Innehåll
Förord
Stadsdelen Norrmalm
Brunkeberg
Oxen mindre
Bryggeritiden: Johan Biörck
Eric Malmberg
Tre bryggarfamiljer
Svensköl och bayerskt öl
Grönwalls tid och därefter
Skandia och Oxen mindre
Hus på lösan sand
Brunkebergstunneln

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad