Foto

Ett sällskap män och kvinnor fotograferade i parkmiljö