Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Lundagatan västerut

Uppdaterad