Foto
Fotograf: Larssons Ateljé, Larssons, Ateljé. Stadsmuseet i Stockholm

Gårdsinteriör från Smålandsgatan 17 med två män som bereder skinn.

I författaren Per Anders Fogelströms roman Mödrar och söner (1991) skildras arbetet på ett garveri i mitten på 1800-talet.

I väldiga vattenbassänger hängde smutsiga och blodiga hudar för att mjukas upp, "vekas", och rengöras. Andra hudar låg i kar där överhuden skulle ruttna bort, "smultas" och hår- och köttrester avlägsnas. I "pyrningen" luckrades hudarna upp med exkrementer och andra ingredienser för att sedan läggas i garvargroparna för minst ett halvår framåt.

Till sist "spaltades" lädret till lämplig tjocklek, smordes med fett och bearbetades. Bottenläder till skor hamrades och manglades för att bli fastare, ovanläder tänjdes och sträcktes för att bli smidigt och mjukt.

Förrädiska, stinkande gropar och bassänger, väldiga skärande knivar och dunkande hammare, glupande manglar och sträckbänkar. Det kunde kännas som att gå genom en mardrömmarnas skräckkammare.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad