Karta

Karta över Farsta med därunder lydande torp och lägenheter

Farsta med derunder lydande Torp och Lägenheter uti Stockholms län, Svartlösa härad och Brännkyrka socken