Foto

Undervattenledningsarbeten invid Kornhamnstorg