Karta
Upphov: Holmström, Herm.. Stockholms stadsarkiv

Karta över Farsta

Karta öfver Farsta uti Brännkyrka socken, Svartlösa härad och Stockholms län. Kopierad för laga skifte år 1874 af Herm. Holmström, Kommissions Landtmätare.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad