Foto

Flygbild österifrån över Slussen under arbete 1932