Foto
Fotograf: Larssons Ateljé. Stockholms stadsmuseum

Björngårdsgatan n:r 10, gårdsinteriör, skolgård

Uppdaterad