Foto
Fotograf: Larssons Ateljé. Stadsmuseet i Stockholm

Björngårdsgatan n:r 10, gårdsinteriör, skolgård

Uppdaterad