Foto
Fotograf: Cronquist, Gustaf W:son (1878-1967). Stockholms stadsmuseum

Stockholmsutställningen 1930. Reklammasten på natten

Uppdaterad