Foto

Stockholmsutställningen 1930. Reklammasten på natten