Foto

Industrierna vid Tegelvikshamnen från Åsöberget 1937. Fåfängan i bakgrunden