Foto

Karlavägen åt nordväst med Tysta gatan till höger. 1920-talet