Skeppsbron med Jakobs kyrka i fonden
Foto

Skeppsbron med Jakobs kyrka i fonden. Slottsbacken kantad med militärer med anledning av kejsar Vilhelm II:s besök i Stockholm